Objecte – onlymediaweb.com ha assumit el compromís de protegir la seva privadesa i les seves dades personals. En aquesta Política de Privadesa, us informem de la manera com protegim les vostres dades personals. Us recomanem llegir abans d’accedir al contingut digital de la web.

onlymediaweb.com defensa fermament els drets fonamentals a la privadesa i la protecció de les dades personals, així com el compliment de les lleis estatals i europees relatives a la privadesa.

En aquesta declaració de privadesa es descriu com onlymediaweb.com tracta i protegeix les dades personals de les persones que utilitzen els nostres llocs web, així com en el context de les nostres activitats internes.

Responsable del Tractament – El responsable de tractament de les dades personals que ens faciliti el lloc web és Only Media Web S.L. està domiciliada al carrer C/ Saragossa 141, 2. 08006 de Barcelona. Les dades de contacte és el correu electrònic onlymediaweb@onlymediaweb.com. Per a qualsevol consulta sobre el tractament que fem de les vostres dades o altres temes relacionats, podeu enviar un correu electrònic a l’adreça onlymediaweb@onlymediaweb.com

Dades que recopilem – Les dades personals, que si escau siguin facilitades pels usuaris, podran ser tractades per onlymediaweb.com com a Responsable del Tractament, sent en tot moment conservades i tractades en territori Europeu.

Quan per recaptar aquestes dades personals es facin servir formularis, les dades facilitades per l’usuari entendran que són correctes, ja que és el mateix usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades als formularis disponibles a la nostra web i qui respon de la seva veracitat.

Finalitats dels tractaments de les dades personals – Les dades personals que ens faciliti els formularis disponibles en aquesta web, seran tractats amb les finalitats que s’indiquen en els propis formularis.

Terminis de conservació de les vostres dades personals – Les dades es conservaran fins a la finalització de l’activitat o fins que l’usuari sol·licite la supressió.

Legitimació per al tractament de les vostres dades personals – La base legal per al tractament de les vostres dades personals és el consentiment lliure i explícit, donat en el moment de facilitar voluntàriament les vostres dades personals als nostres formularis i acceptar el tractament de les vostres dades a les caselles corresponents .

Comunicació de les vostres dades personals a tercers – onlymediaweb.com no comunicarà les dades personals que ens ha facilitat a cap tercer excepte requeriment judicial o de l’Administració Pública en l’exercici de les vostres potestats.

Drets que es poden exercir – Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si a onlymediaweb.com s’estan tractant les seves dades personals.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per tal que van ser lliurades, així com revocar el consentiment atorgat. L’exercici d’oposició al tractament de les vostres dades i també pot exercir el vostre dret a la limitació del tractament, de manera que les vostres dades no seran suprimides, però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i de tractaments per a decisions individuals automatitzades no apliquen en aquest cas pel tipus i finalitats de tractament de les mateixes.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es poden sol·licitar per correu electrònic, adjuntant còpia del DNI o passaport i exposant el dret que voleu sol·licitar davant onlymediaweb.com les adreces facilitades al punt (Responsable del Tractament) d’aquesta Política.

Dret a presentar reclamació davant de l’autoritat de control – En tot moment podrà presentar reclamació davant de l’autoritat de control competent.

  • Mesures de seguretat que s’apliquen a les dades personals: onlymediaweb.com aplica les mesures tècniques i organitzatives necessàries tenint en compte els riscos que presenten els tractaments de les dades personals, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades altrament, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades personals. L’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives previstes tenen en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats dels tractaments, així com els riscos de probabilitat i de gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques. onlymediaweb.com aplica aquestes mesures de seguretat per garantir un nivell de seguretat adequat per mitigar els riscos detectats en les anàlisis efectuades prèviament als tractaments i durant tot el cicle de vida de les dades personals i els seus tractaments.
  • Canvis a la Política de Privadesa: onlymediaweb.com es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa quan sigui necessari per adaptar novetats legislatives o altres regulacions, per les bones pràctiques i procediments d’onlymediaweb.com ai per requeriment de les autoritats de control. No obstant això, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de la Política de Privadesa, es regiran per les normes previstes en el moment en què l’usuari va accedir a la web, sense perjudici del que disposa el Reglament General de protecció de Dades.

Recomanem als usuaris la lectura abans de cada accés i navegació per la web.