Webs i Projectes

Construïm un nou site i un ecosistema digital junts? Generem un projecte que comença amb la definició global i que no acabi amb la creació del web, tot just comenci en aquest punt per aconseguir trànsit, leads, conversions o l’objectiu que es plantegi?

Only Media Web i Gurenet som partners des de fa uns quants anys, en aquest temps hem col·laborat en múltiples projectes de manera simbiòtica, ja que els serveis de les dues empreses són complementaris. Simplificant podríem dir que Gurenet és una empresa de Creació de Webs i Only Media Web de Màrqueting Digital; però el cert és que entre totes dues donem servei a un conjunt de necessitats cada cop més ampli.
 

Alguns dels nostres treballs de pàgines web

catalunyanews.cat
arnabatconstruccion.com
elvallenc.cat
laveudelmotor.cat
veuanoia.cat
ecoibiza.org
premiomapei.es
basenautica.org
Com a exemples recents d’aquesta col·laboració podem destacar la creació de llocs web com CatalunyaNews.cat, un repositori RSS de les pàgines d’ACPC (L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal), la creació de les noves pàgines dels mitjans de comunicació El Vallenc,Veu Anoia i Gurean.eus, la creació, gestió o manteniment de sites del món de la construcció com a Premio Mapei, Arquitectura Anna NogueraArnabat Construcción i altres sites com Job Anoia, La Veu del Motor, Arnabat Agrícola, Arnabat Group, Arnabat Agrícola, Base Nàutica de Barcelona, Surf Base, Eco Ibiza entre d’altres.

Parlem del teu projecte?